Oavsett om du är verksam som skribent, musiker, bildkonstnär eller fotograf är det bra att känna till de trygghetssystem som finns att tillgå. Det finns även en rad fackförbund och branschorgnisationer som verkar för din sak och finns som ett stöd och bollplank i frågor som rör allt från pension till a-kassa. Nedan hittar du därför en rad resurser för dig som nyligen tagit klivet in i den svenska kultursektorn.