Foldrar

Samverkan för mångfald

Samverkan för mångfald
Ladda ner >>

Samverkan

Samverkan för mångfald
Den här skriften riktar sig till Dig som är region- och kommunpolitiker, handläggare eller allmänt kulturintresserad. Den innehåller ett axplock av metoder, goda exempel och en längre intervju med kulturminister Alice Bah Kuhnke om hur en regionkan arbeta med kulturell integration. Ladda ner >>

Handfast

Handfast möte på lika villkor
Denna studie av integrationsprojektet Konsten att delta: Bild och Form ger en inblick i projektets praktik av kollegiala möten mellan konstnärskollegor med bakgrund från olika nationella och internationella kultur- och konstfält med målet att nå yrkesintegration inom det svenska konst- och kulturfältet.
Ladda ner >>