OM KONSTEN ATT DELTA

KONSTEN ATT DELTA skapar möjligheter för kulturskapare och journalister med olika bakgrund att knyta kontakt med varandra och utbyta erfarenheter. Syftet är dels att stötta svenskt kulturliv i att bredda sig och hitta internationell kompetens, dels att underlätta för inflyttade kollegor att bli en del av det svenska kulturlivet och kunna fortsätta att uttrycka sig.

Verksamheten är uppbyggd kring det personliga mötet, där bägge parter lär av varandra. Varje region har en lokal koordinator som är kontaktperson för deltagare och andra. För övergripande frågor finns en nationell samordnare.

Varför? Flera studier lyfter fram att kultursektorn är starkt segregerad. Vi vet att utlandsfödda kulturarbetare ofta blir förbisedda.

Hur? Etablerade kulturskapare får möjlighet att träffa en inflyttad kollega för samtal kring sitt yrke.

När och var? Projekten arrangerar personliga möten, regionala träffar och mötesplatser för information och erfarenhetsutbyte mellan kollegor, institutioner och aktörer inom kultursektorn.

Konsten att delta drivs av KLYS och Svenska Tecknare, tidigare drevs det av Konstnärernas Riksorganisation. Ord-delen har tagits fram av Reportrar utan gränser i pilotprojektet Kollega till kollega med Svenska PEN , ICORN , Svenska Journalistförbundet och Sveriges Författarförbund. Den nationella samordningen av Konsten att delta genomförs med stöd av Kulturrådet.

Välkommen att bli en del av projektet!