NYHETER

Konsten att agera – ett seminarium på Moderna Museet

I slutet av november 2018 slöt 170 personer ur det svenska konstfältet samman på Moderna museet i Stockholm för att diskutera arbetet med en mer öppen och inkluderande konstvärld och kulturscen. Läs mer om seminariet "Konsten att agera".

Projektet Konsten att delta intar Konstnärshuset med utställningen ”Hub 2.0”.

Projektet "Konsten att delta" intog under 6 oktober – 1 november 2018 Konstnärshuset med utställningen ”Hub 2.0", som var en uppföljning av 2017 års lyckade utställning med deltagare från Konsten att delta. Utställningen är en samlande punkt för en mängd mångfacetterade kreativa uttryck som möts och berikar varandra, kontakter knyts och konstnärer får chans att nå ut till en bredare publik. Samtliga 23 konstnärer, illustratörer och fotografer bor och verkar i Sverige. Utställningen blir en mötesplats både för konstnärerna sinsemellan, men också för utställare och publik. Läs mer>>

Här hittar du utställningskatalogen: http://konstnarshuset.org/wp-content/uploads/2018/10/katalog_HUB2_A5_2018_FINAL.pdf

"Hur kan utrikesfödda kulturskapares yrkesetablering underlättas?"

Den 25:e september 2017 arrangerade Konstnärernas Riksorganisation ett seminarium på Kulturhuset i Stockholm om hur man bättre kan ta tillvara och underlätta för utrikesföddas kulturskapare att komma in på arbetsmarknaden. Seminariet filmades och finns nu tillgängligt på YouTubenio filmklipp

HUB på Konstnärshuset 

De konstnärer, illustratörer och fotografer som är med i projektet Konsten att delta; bild och form, bjöds in för att medverka i en samlingsutställning på Konstnärshuset under sommaren 2017. Gensvaret blev stort och anmälningarna strömmade in – 47 bildskapare kom att få möjlighet att presentera sina verk i Stora respektive Lilla Galleriet. På grund av det stora intresset utvidgades utställningen dessutom till att omfatta även foajé och trapphallar. Urvalet gjordes i samarbete mellan Celia Prado, konstnärlig ledare för SKF/Konstnärshuset och Ola Öhlin, projektledare för Konsten att delta. Utställningens namn är HUB – en samlande punkt där en mängd mångfacetterade kreativa uttryck strålar samman, skilda kulturyttringar möts och berikar varandra, kontakter knyts och konstnärer får chans att nå ut till en bredare publik. Samtliga deltagare bor och verkar i Sverige. Utställningen blir en mötesplats både för utställarna sinsemellan, men också för utställare och publik.

Här hittar du utställningskatalogen ”HUB” .

Utställningen var välbesökt och uppmärksammades både i SVT och DN.