Stockholm

Kulturkonferens: Samverkan för mångfald och breddad rekrytering

Foto: Luis Quintero

Vill ni medverka till en mer inkluderande kultursektor?

De nationella kulturpolitiska lyfter fram att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

Trots detta är kultursektorn är fortsatt segregerad. För att ändra denna bild behövs samverkan och samarbete. Konsten att delta är en plattform för samverkan mellan myndigheter, organisationer, fackföreningar och liknande aktörer för att underlätta för utlandsfödda journalister, författare, poeter, musiker, musikskapare, filmare, illustratörer, konstnärer, skådespelare, filmare och övriga kulturskapare att ta sig in på den svenska kulturscenen. Konsten att delta bjuder därför in till denna konferens för inspiration, nätverkande och kulturellt utbyte. Några aktörer Konsten att delta redan har samverkan med presenterar sina verksamheter och ingångar under konferensen. På konferensen lyfts även aktuell forskning inom området samt kulturrådets och myndigheten för kulturanalys respektive rapporter.

Välkommen till Konsten att deltas konferens Mångfald och breddad rekrytering inom kultursektorn. På Strindbergs intima teater i Stockholm den 22 november kl. 8.45-17.15. Medverkande:

Moderator Kerstin Brunnberg är journalist, ledamot i Delmi (Delegationen för migrationsstudier) och tidigare vd för Sveriges Radio. Hon var 2009–14 styrelseordförande i Statens Kulturråd och chef för Statens centrum för arkitektur och design, ArkDes, juli 2014 – juni 2016. Kerstin sitter även i Konsten att deltas styrgrupp.

Milad Bahi, Musiker.

Rebecka Brinch, filosofie doktor i teatervetenskap (Stockholms universitet, 2018). Under 2023 arbetar Rebecka med ett postdoktoralt forskningsprojekt om migration i samtida scenkonst för unga med stöd från Vetenskapsrådet. Syftet med projektet är att skapa kunskap om barnteaterns potential att iscensätta ett inkluderande Sverige samt att undersöka huruvida skiljelinjer mellan oss och dem kan komma att reproduceras som en oavsiktlig följd. Under 2023 arbetar Rebecka även med ett kommunikationsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet: ”Att vara svensk och sig själv: Dramatiserad forskningskommunikation som demokratiseringsarbete”.

Angelica Gerde, verksamhetsledare Svenska Fotografers Förbund, sitter även i Konsten att deltas styrgrupp.

Alex Howes, frilansande illustratör och animatör.

Lotta Lampa, projektkoordinator Resurscentrum för Konst i Norrbotten, Koordinator för Konsten att delta Norrbotten, designer och konstnär.

Theresa Lekberg, koordinator SWAN, sitter i Konsten att deltas styrgrupp, initiativtagare till SWAN, Performancekonstnär, grundare av Art See Ocean Gallery & Artist residence (2017) och Art See Temple (2021).

Amanda Lind, kulturutskottets ordförande och tidigare kulturminister.

Jenny Johannisson, Myndigheten för kulturanalys, utredare, analytiker, ställföreträdande myndighetschef.

Jasmine Kelekay, Fil. dr. i sociologi (University of California, Santa Barbara) och affilierad forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism(CEMFOR) vid Uppsala universitet.

Oscar Pripp, universitetslektor vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi vid Uppsala universitet. Hans forskning är inriktad på frågor om mångfald och migration. Under senare år har det framförallt handlat om mångfald inom kultursektorn, t.ex. de statliga kulturinstitutionerna. Det nuvarande forskningsprojektet är inriktat på musikens betydelse inom föreningar bildade på etnisk eller nationell grund. I övrigt arbetar han aktivt med organisationers mångfaldsarbete, till exempel inom skolvärlden.

Arina Stoenescu, grafisk designer, förläggare, översättare och Universitetslektor.

Annika Strömberg, vice ordförande ICORN:s styrelse, Utvecklingsledare och fristadskoordinator Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen på Uppsala kommun.

Martin Söderberg, nationell branschstrateg Arbetsförmedlingen Kultur Media.

Ola Öhlin, nationell samordnare Konsten att delta.

Johanna Ölving, Kulturrådet, utredare.

Konferensen är kostnadsfri, lunch och fika ingår. Se fullständigt schema längre ned.

Lokalen har begränsat antal platser så se till att anmäla dig i tid. Dock senast den 15 november.

Du anmäler dig genom att skicka namn, epost och information om eventuella allergier till konferens@konstenattdelta.se.