Skåne

Konsten att delta har nu en koordinator i Skåne

Emir Mujezinovic Foto: Helena Fernández Cavada

Region Skåne har nu dragit igång ett pilotprojekt för en uppstart av Konsten att delta och bygga upp ett nätverk kring verksamheten.

Region Skåne har nu dragit igång ett pilotprojekt för en uppstart av Konsten att delta och bygga upp ett nätverk kring verksamheten. Projekt drivs i regionen av Konstnärscentrum syd och finansieras av Region Skåne. Regional koordinator är Emir Mujezinovic. Vi har ställt några frågor till Emir kring hans engagemang i Konsten att delta.

Vad är dina tidigare erfarenheter på området?

De senaste sju åren har jag drivit egna projekt i Malmö inom social innovation med ändamålet att främja hållbar samhällsutveckling genom kultur och kreativitet, att motverka utanförskap samt bidra till människors välbefinnande. Under dessa år har jag jobbat väldigt nära nyanlända arkitekter och designers och stöttat dem i deras etablering i Sverige.

 

Vad fick dig att söka tjänsten som regional koordinator?

Jag minns hur utmanande det var för mig personligen när jag flyttade tillbaka till Malmö efter att ha studerat och arbetat i flera år i Barcelona, avsaknaden av nätverk gjorde det väldigt utmanande att få in en fot i den kreativa och kulturella branschen. När jag fick höra av Konsten att delta tyckte jag det var fantastiskt att en sådan verksamhet fanns, önskade att jag hade hört talas om den tidigare och jag ville att nu flera skulle ta del av den i Skåne.

 

Varför är ett initiativ som konsten att delta viktigt?

7 av 10 jobb i Sverige förmedlas via kontakter, detta påvisar vikten av nätverk och jag skulle säga att inom kulturbranschen är det ännu viktigare med nätverk och kontakter. Inom näringslivet finns det redan flertal etablerade satsningar för nyanlända akademiker som Yrkesdörren, Mitt liv och Jobbsprånget.

Att kultursektorn också har en plattform som driver inkludering ser jag som en självklarhet.  Att möta och umgås med människor olika oss själva är en konst i sig. Det som jag tycker väldigt mycket om med konsten att delta är att det inte är upplagt som ett mentorskapsprogram utan att det bygger på det personliga mötet och det ömsesidiga utbytet mellan konstnärer. Det ger en annan tyngd i det första mötet där två konstnärer möter varandra på lika villkor istället för en mentor och en adept.

 

Dina ingångar till Konsten att delta, erfarenheter och intryck så här långt?

Vi är endast ett par månader in i pilotprojektet i Skåne och det har varit väldigt fina och uppskattade träffar mellan konstnärer som har gett ringar på vatten i form av nya samarbeten. Organisationer som ICORN och Moderna Museet har också ställt sig positiva till kollaborationer på olika plan.

 

Vad ser du för möjligheter med Konsten att delta i Skåne?

Möjligheterna är stora, trots att mycket kretsar kring Malmö  och tillgången på stadens 186 nationaliteter så har vi en stor spridning på intresserade deltagare i konsten att delta över hela Skåne. Det jobbas väldigt mycket med inkludering och mångfald i regionen i stunden och konsten att deltas etablering i Skåne kommer i ett utmärkt skede att komplettera det befintliga arbetet.

Att man jobbar gränsöverskridande mellan olika sektorer och att konsten att delta är en drivande aktör för inkludering och mångfald i kultursektorn.

 

Hur ser verksamheten ut i Skåne om fem år?

Det första steget är att redan i november när pilotprojektet tar slut så har man hittat en form att driva konsten att delta som en integrerad verksamhet i Region Skåne och med andra relevanta aktörer.

Att man för ett nära samarbete med utbildningsinstitutioner såväl som arbetsförmedlingen.

Att konsten att delta är känt namn bland konstnärer och används aktivt för att lära känna nya människor och bygga broar för ett mer öppet och inkluderande samhälle.