Stockholm

Konsten att delta medverkar på konstmässan Supermarket

Torsdagen den 11 maj kl. 12.00–16.00 finns Konsten att deltas nationella samordnare Ola Öhlin på plats i Konstnärscentrums monter på konstmässan Supermarket – Stockholm Independent Art Fair. Under dagen berättar Ola mer om Konsten att delta samt presenterar vår nya hemsida.

Läs mer om konstmässan Supermarket här.