Uppsala

ICORN Sveriges nätverksmöte 25-26 oktober i Uppsala

Foto: Ola Öhlin

Under den första paneldebatt under Icorn Sveriges nätverksmöte den 25 oktober i Uppsala 2023 betonar Parisa Liljestrand med styrkt vikten av yttrandefrihet, mångfald och armslängdsavstånd inom kultursektorn. Hon är tydlig med att hon är för fristadsprogrammet. Det är en väldigt bra inramning och inledning på två dagars fokus på yttrandefrihet och hur man kan stödja konstnärer, filmare, författare, journalister och musiker på flykt. I panel bestod i övrigt av Linda Eriksson, kommunalråd Uppsala kommun, Kerstin Hammar, regionråd, Region Jönköpings län, och moderator Jenny Aschenbrenner, kulturjournalist och litteraturkritiker.

Under mötet håller Katarina Eriksson verksamhetsledare på Reporter utan gränser ett gripande föredrag om situationen för yttrandefrihet i Världen. Pressfriheten minskar i världen idag. Bara ca 0,6 procent av jordens befolkning lever där det råder pressfrihet.

Icorns Nätverksmöte är ett bra arrangemang som både ger nyttig input av föredrag och paneler samt utrymme för nätverkande. Konsten att delta fanns med i programmet för att plats för att presentera oss och vår verksamhet. Under träffen knöts även nya kontakter.

Konsten att delta har under lång tid haft ett gott samarbete med Icorn. Under hösten har Icorn fått en ny Nationell samordnare, Nadja Ali. Under november kommer vi att ha ett möte för att tala om samverkan framåt.