Stockholm

Hej Cecilia Nordstrand! Varför sökte du till Konsten att delta?

Foto: Cecilia Nordstrand

Cecilia Nordstrand är en erfaren fotograf och filmare – samt tidigare deltagare i Konsten att delta. Vi passade på att ställa tre frågor om hennes erfarenhet, och vad hon tagit med sig i efterhand.

Hur kom det sig att du sökte till Konsten att delta?
Jag sökte av ren nyfikenhet. Älskar att testa nya utmaningar och att möta nya människor och knyta kontakter och detta var ett tillfälle till detta. Att få utbyta erfarenheter är också alltid givande. Att få ställa ut på KB var också kul. Fin plats med bra känsla.

Har ditt deltagande påverkat din karriär i någon riktning? Hur om så är fallet? 
Egentligen inget större förutom ytterligare en erfarenhet och punkt på CV.

Du blev matchad med Simon Donini. Har du tagit med dig någon särskild/särskilda erfarenhet(er) från mötet med honom? 
Simon och jag har bara träffats någon enstaka gång efter detta, och det har inte varit någon stor erfarenhet. Men tanken med projektet som jag förstår det är att skapa ett nätverk mellan etablerade svenskar och nysvenskar, och Simon känns väldigt etablerad i Sverige. Våra yrkesområden är inte heller så nära varandra förutom att vi båda är fotografer, varför vi inte haft så mycket erfarenheter att utbyta. Tror dock på iden och skulle nog söka igen om det gavs tillfälle!