Stockholm

3 frågor till Kerstin Brunnberg i Konsten att deltas styrgrupp

Varför är ett initiativ som Konsten att delta viktigt?
För att berika konsten.

Hur skapar vi goda förutsättningar för utrikesfödda kulturskapare, journalister och fotografer att lyckas på den svenska arbetsmarknaden?
Att olika konstnärsorganisationer är medvetna om att de finns här och inkluderar dem i olika sammanhang – men viktigast är kontakter med tänkbara producenter  och arrangörer om att de finns och är verksamma.

Var är Konsten att delta om 3 år?
En organisation som arrangörer och producenter vänder sig till för att kunna utveckla sin verksamhet och att konstnärerna som kommer hit så snart de kommer får kännedom om Konsten att delta. Att Konsten att delta har ett permanent statsstöd för att verka och ger konstnärer ansluta till Konsten att delta kontakt personer som kan bidra med att skapa kontakter inom respektive konstnärliga område.