Stockholm

3 frågor till Angelica Månsson-Gerde i Konsten att deltas styrgrupp

Foto: Margareta Bloom Sandebäck

Varför är ett initiativ som Konsten att delta viktigt?

Nyanlända kulturskapares möjligheter att etablera sig är dåliga och att viljan att förändra detta fallit mellan stolarna hos institutioner och myndigheter. Detta identifierade Ola Öhlin redan i början på 2000-talet och har sedan dess oförtrutet arbetat med frågan. Att etablera sig inom svenska kulturlivet är bevisligen svårt även för svenskar som inte kommer från ett sammanhang med ett kontaktnät, mer och mer forskning visar på detta problem både utifrån konstskolornas och yrkesorganisationernas perspektiv. Det tror jag också ökar förståelsen för hur hög tröskeln är för utrikesfödda.

Hur skapar vi goda förutsättningar för utrikesfödda kulturskapare, journalister och fotografer att lyckas på den svenska arbetsmarknaden?

Jag har haft förmånen att få följa Konsten att delta under ett antal år, först i rollen som finansiär när Konsten att delta hade ambitionen att skala upp till fler konstområden, det senaste dryga året då projektet legat under Svenska Fotografers Förbunds verksamhet där våra vägar mötts igen. Jag tycker det är otroligt roligt att ses hur verksamheten utvecklats och etablerats under dessa åren. Och att förståelsen också ökat för att det inte är svenska etablerade kulturskapare som är mentorerna och ger av sin tid och kontaktnät utan att det verkligen är ett ömsesidigt utbyte där de utländska kulturskaparna många gånger är mer etablerade – bara i en annan del av världen där de kanske inte längre kan leva och verka. Jag har själv deltagit i liknande matchning som inte haft fokus just på kulturskapare iom jag själv inte är det. Och jag fann ofta att jag lärde mig minst lika mycket om inte mer av de nysvenskar jag matchades med.

Var är Konsten att delta om 3 år?

Jag hoppas och tror att förståelsen på regional och kommunal nivå har ökat för en stabil stabil struktur och plattform för denna typ av arbete, där Konsten att delta är en viktig kugge. Var Konsten att delta är om tre år är svårt att säga men jag önskar verkligen se verksamheten som en integrerad del i fleratlet av Sveriges regioner och då inte bara på projektbasis.