Kontakt

Kontakt

Har du frågor eller funderingar, hör av dig till projektledare Ola Öhlin eller hör av dig direkt till din region.

Regioner

Jönköping
Märit Lundsten

Kultur och utveckling
Region Jönköpings län

Telefon: 010-242 62 46
Hanna Isaksson

Verksamhetsledare
Resurscentrum för konst i Norrbotten

Telefon: 072 - 562 47 55
Lotta Lampa

Projektkoordinator
Konsten att delta, Konst på flygplats

Telefon: 072 - 562 47 55
Spelrum Region Örebro län
Carina Nyström

Föreningen Spelrum Örebro

spelrumorebro@gmail.com

 

 

Telefon: 070-2259539
Region Skåne
Emir Mujezinovic

Konstnärscentrum Syd

 

Telefon: 076-025 16 21