Kontakt

Har du frågor kan du kontakta projektledare Ola Öhlin  073-642 78 59.

Kontaktpersoner per region

 

Västra Götaland

 

Statira Jazayeri

Koordinator Konsten att delta Väst

072-207 36 30

statira.jazayeri@vgregion.se

 

 

Jönköpings län
Märit Lundsten
Kultur och utveckling, Region Jönköpings län
010-242 62 46

Marit.lundsten@rjl.se

 

Norrbotten
Resurscentrum för konst i Norrbotten
Verksamhetsledare
Hanna Isaksson

hanna.isaksson@norrbotten.se
072 - 562 47 55

 

Projektkoordinator
Konsten att delta, Konst på flygplats
Lotta Lampa

lotta.lampa@resurscentrumforkonst.se
070 - 554 5 915

 

Örebro

Lena Adem

Kulturstrateg

lena.adem@regionorebrolan.se

072-701 71 37

 

Dalarna

Nana Heinberg

Utvecklingsstrateg

nana.heinberg@regiondalarna.se

072-215 21 13

 

Östergötland
Sahar Burhan
076-176 86 12

saharburhan@gmail.com