Kontakt

Har du frågor kan du kontakta projektledare Ola Öhlin  073-642 78 59.

Kontaktpersoner per region

 

Västra Götaland

 

Linn Gall

Konsulent samtida konst, arkitektur, form och design

070 085 28 58

linn.gall@vgregion.se

 

 

Jönköpings län
Märit Lundsten
Kultur och utveckling, Region Jönköpings län
010-242 62 46

Marit.lundsten@rjl.se

 

Norrbotten
Resurscentrum för konst i Norrbotten
Verksamhetsledare
Hanna Isaksson

hanna.isaksson@norrbotten.se
072 - 562 47 55

 

Projektkoordinator
Konsten att delta, Konst på flygplats
Lotta Lampa

lotta@resurscentrumforkonst.se
070 - 554 5 915

 

Region Örebro län

Linda Berg Ottoson
Utvecklingsledare litteratur/bibliotek
Biblioteksutveckling Region Örebro län 
Kultur och ideell sektor
Tel. 076-1087258
linda.berg-ottoson@regionorebrolan.se

 

Dalarna

Nana Heinberg

Utvecklingsstrateg

nana.heinberg@regiondalarna.se

072-215 21 13

 

Östergötland
Sahar Burhan
076-176 86 12

saharburhan@gmail.com