Pension är det du ska leva av den dagen du slutar jobba. Pensionen spara du till under ditt yrkesverksamma liv och kan komma från flera håll: Allmän pension från staten, tjänstepension från jobbet och ditt eget sparande till pension.

Varje år du arbetar tjänar du automatiskt in till din framtida pension. För de allra flesta blir pensionen högre ju senare du väljer att gå i pension.
Pensionsåldern i Sverige är flexibel men du kan tidigast ta ut din allmänna pension från 61 års ålder. Arbetstagare med kollektivavtal har enligt lagen om anställningsskydd (LAS), rätt att arbeta till 67 års ålder
Läs mer om pensionen på Pensionsmyndighetens hemsida.