Information om kulturella medlemsorganisationer

Kulturella medlemsorganisationer är rikstäckande organisationer vars enskilda medlemmar utgörs av konstnärliga eller litterära yrkesutövare och vars huvudsakliga ändamål är att tillvarata medlemmarnas kulturpolitiska och fackliga intressen. Det finns organisationer och förbund inom ord, ton, bild/form och scen/film.

Medlemsorganisationerna erbjuder bland annat juridisk och ekonomisk rådgivning, har sammanställning av arvodesrekommendationer, bevakar kultur- och näringspolitik, upphovsrättsfrågor, genomför samarbeten, nätverkande och erbjuder inspiration till sina medlemmar. Genom organisationerna kan också både du som är medlem och icke-medlem ofta få kunskap om stipendier och residens tillgängliga att söka inom ditt yrke.

I Sverige är konstnärliga medlems- och intresseorganisationer samt fackförbund samlade i KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd. KLYS samordnar och driver kulturskaparnas gemensamma frågor inom områden som kulturpolitik, skatte-, arbetsmarknads-, upphovsrätts- och mediefrågor.  Stöd ges också till medlemmarna i frågor om lagstiftning och pågående utredningsarbeten som berör kulturskapares villkor.

Läs mer om KLYS och organisationer inom ord, ton, bild/form och scen/film.