Information om egenanställning

 

Egenanställning är ett alternativ för dig som:

  • Vill utföra tillfälliga uppdrag åt olika uppdragsgivare utan att starta eget företag.
  • Vill utföra uppdrag vid sidan av din egen verksamhet.
  • Har någon form av ersättning som kan försvinna om du startar eget företag.

Som egenanställd är du ansluten till ett faktureringsföretag som agerar ungefär som en arbetsgivare och sköter det administrativa för dina uppdrag mot viss provision. Du själv ansvarar för att söka kunder och uppdrag. När du är klar med uppdraget upphör anställningen hos egenanställningsföretaget.

När du ansluter dig till ett faktureringsföretag är det du som utför arbetet men det är faktureringsföretaget som är avtalspart mot kunderna. Det är viktigt att dina kunder vet att det är faktureringsföretaget som är deras juridiska uppdragstagare även om det är du som ska utföra arbetet. Du måste därför först ansluta dig till faktureringsföretaget och komma överens om de uppdrag som de ska fakturera, innan du avtalar om ersättningen med din kund.

När du utfört arbetet lämnar du oftast in ett fakturaunderlag till faktureringsföretaget som skickar ut en faktura till din kund. Din kund betalar faktureringsföretaget som i sin tur betalar ut lön till dig efter avdrag för provision, utlägg för eventuella kostnader, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt.

Information om egenanställning hos Konstnärsnämnden.

Information om fördelar och nackdelar med egenanställning hos Visma.