Branschinformation för dig verksam inom ton

Inom området TON ryms musiker, kompositörer, textförfattare. Inom branschen finns både anställda, frilansande och de med eget företag.

För att kunna fakturera sina uppdrag och verk startar många inom branschen eget företag, eller väljer att använda ett faktureringsföretag. För att trygga sin inkomst som musiker eller musikskapare är det vanligt inom att man har ett annat yrke vid sidan av inom annan bransch (ett så kallat brödjobb).

Mer information om branschen finner du hos SKAP eller i Konstnärsguiden hos Konstnärsnämnden.

 

ORGANISATIONER INOM TON:

Föreningen svenska tonsättare – organiserar de professionella tonsättarna inom det konstmusikaliska området.

SKAP – Sveriges kompositörer och textförfattare  – en intresseorganisation för Sveriges textförfattare och kompositörer. SKAP stärker musikskapares rättigheter och förbättrar villkoren för ett yrkesmässigt musikskapande samt arbetar för ett musikliv som präglas av hållbarhet, mångfald och återväxt. Federationen svenska musiker – utgörs av de fackliga organisationerna Musikerförbundet och Sveriges Yrkesmusikerförbund som ger professionella musiker en samlad röst och företräder dem i frågor som rör det svenska musiklivet.

STIM – en upphovsrättsorganisation med anslutna musikskapare och musikförlag och  arbetar för en stark upphovsrätt och för att de dom representerar ska få betalt när deras

Riksförbundet Musikcentrum – samordnar artistförmedling och musikpolitiskt arbete.

 

UTBILDNINGAR INOM TON:

Utbildningar inom Ton finns på universitet, högskola, folkhögskola. Se länk för de olika utbildningsformerna:

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier/utbildning/utbildningsvagar

För dig med utländsk examen har du möjlighet att få din utbildning validerad:

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/stod-och-ersattning/stod-a-o/validering

Särskilda utbildningar för verksamma inom Ton finns på:

Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet

Musikhögskolan Ingesund i Arvika/ Karlstad universitet

Musikhögskolan i Malmö/Lunds universitet

Musikhögskolan i Piteå/Luleå tekniska universitet

Kungliga Musikhögskolan, Stockholm

Musikhögskolan vid Örebro universitet

Musik- och Operahögskolan vid Mälardalens högskola

Musikalliansens kompetensutveckling

 

PROJEKTBIDRAG OCH STIPENDIER:

Aktörer som är vanliga att verksamma inom Ton söker stöd inom är:

Konstnärsnämnden

Kulturbryggan

Bra kontakter är även:

Länsmusikkonsulent i din region/län

Kultursekreterare på kommunen

Studieförbunden i din region