Branschinformation för dig verksam inom scen och form

Inom området SCEN/FILM ryms alla yrkesgrupper inom scenkonst och filmproduktion. Till exempel: skådespelare, dansare, operasångare, musikalartister, cirkusartister, producenter, regissörer, fotografer, manusförfattare, filmklippare, scenografer, maskörer, ljus- och ljuddesigners, dramaturger, pedagoger, casting directors, teknisk och administrativ personal inom teater, film, radio, TV och bio.

Inom branschen finns både anställda, egenföretagare och kombinatörer. För att kunna fakturera sina uppdrag och verk startar många inom branschen eget företag, eller använder ett faktureringsföretag.

Mer information om branschen finner du i Konstnärsnämndens konstnärsguide. https://www.konstnarsnamnden.se/konstnarsguiden

 

FACKFÖRENINGAR OCH MEDLEMSORGANISATIONER INOM SCEN OCH FILM

Fackförbundet Scen och film

Dramatikerförbundet

Oberoende filmares förbund (OFF)

Unionen

 

Andra organisationer inom scen och film

Teatercentrum – bransch-och arbetsgivarorganisation för fri professionell scenkonst

Danscentrum – bransch- och arbetsgivarorganisation för fri professionell dans

 

UTBILDNINGAR INOM SCEN OCH FILM

Utbildningar inom scen och film finns på universitet, högskola, folkhögskola, yrkeshögskola, kommunernas vuxenutbildning (komvux).

Teaterförbundets medlemsgrundande utbildningar:

https://scenochfilm.se/medlemskap/vem-kan-bli-medlem/studerandemedlemskap/

Arbetsförmedlingens information om utbildningar :

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier/utbildning/utbildningsvagar

 

Validering av utbildning

För dig med utländsk examen har du möjlighet att få din utbildning validerad.

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/stod-och-ersattning/stod-a-o/validering

 

Högskoleutbildningar inom scen och film

Särskilda högskoleutbildningar för verksamma inom scen och film finns till exempel på:

Högskolan för scen och musik (Göteborg)

Luleå tekniska Universitet, Musik och dans

Teaterhögskolan i Malmö

Stockholms konstnärliga högskola

 

RESIDENS, PROJEKTBIDRAG OCH STIPENDIER:

Aktörer som är verksamma inom scen och film kan söka stöd från:

Konstnärsnämnden

Kulturbryggan

Svenska Filminstitutet

Kulturrådet

Stöd kan även sökas från regioner och kommuner.