Branschinformation för dig verksam inom ord

Inom området ORD ryms yrken som författare, poet, journalist inom press, radio och tv, översättare, skribent. Inom branschen finns både anställda, frilansande och de med eget företag. Många författare, poeter, översättare och skribenter är egna företagare. I denna bransch är det vanligt att man har ett annat yrke vid sidan av.

Som journalist är det vanligt att man arbetar som frilans och utför jobb åt olika medier, magasin och tidningar. Det är också vanligt att vara anställd via bemanningsföretag för att sedan bli uthyrd till arbetsgivare.

 

BRANCHORGANISATIONER INOM ORD:

Sveriges författarförbund – för författare, råd om arvode, juridisk hjälp, nätverk och stipendier.

Författarcentrum – förmedling av författare, nätverksträffar med mera

Översättarcentrum –  förmedling av översättare med mera.

Journalistförbundet –  för journalister råd om arvode, juridisk hjälp, nätverk och stipendier.

Reportrar utan gränser

Svenska PEN

 

UTBILDNINGAR INOM ORD:

Utbildningar inom ORD finns på universitetet, högskola, folkhögskola, kommunernas vuxenutbildning (Komvux).

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier/utbildning/utbildningsvaga

För dig med utländsk examen har du möjlighet att få din utbildning validerad.

www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/stod-och-ersattning/stod-a-o/validering

Särskilda utbildningar för verksamma inom ORD finns på:

Biskops Arnö Folkhögskola

Poppius

Skurups folkhögskola

Mediainstitutet FOJO

 

RESIDENS, PROJEKTBIDRAG OCH STIPENDIER:

Se respektive branschorganisations hemsida för specifika stipendier och stöd. Andra aktörer som är vanliga att verksamma inom ORD söker stöd inom är:

Kulturrådet

Sveriges författarfond

Svenska akademien

 

BOKBRANSCHEN I SVERIGE

Mer information om den svenska bokbranschen finns på Förläggarföreningens Faktabank

https://www.forlaggare.se/faktabank

 

MEDIABRANSCHEN I SVERIGE

Mer information om mediabranschen finns hos Tidningsutgivarna